Excel Makro (VBA) Program Yazma – Excel’de rakamlara basıldığında

Excel Makro (VBA) Program Yazma – Excel’de rakamlara basıldığında    ÖRNEK KODLAR AŞAĞIDA Public sat As Integer Public sut As Integer Public run As Boolean Private Sub CommandButton1_Click() End End Sub Private Sub TextBox1_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger) Static x, y, SUTUNSAYISI On Error Resume Next TextBox2.Enabled = False If…

Microsoft Excel Eğer İşlemini Kullanma

Microsoft Excel Eğer İşlemini Kullanma

Microsoft Excel 2010 Eğer İşlemini Kullanma Eğer Kullanımı = Eğer(Mantıksal İfade;Doğru ise bu kısım; Yanlış ise bu kısım) Örnek: =Eğer(C3>45;”Geçti”;”Kaldı”)  –>Metinsel ifadeler tırnak içinde yazılır. =Eğer(C3>45;12+7;12-7)  –> Sayısal ifadelerde tırnak işrati kullanmayınız.  

Microsoft Excel Mak-Min ve Ortalama

Microsoft Excel Mak-Min ve Ortalama

Microsoft Excel 2010 Mak-Min ve Basit Ortalama İşlemleri Açıklama: Microsoft Excel 2010 Mak-Min ve Basit Ortalama İşlemleri MAK: Sayılar içinde En Yüksek sayıyı bulur. MİN : Sayılar içinde En Düşük sayıyı bulur. Örnek: =Mak(A1:A5)  –>A1 ile A5 arasındaki hücrelerde bulunan en büyük sayı =Min(A1:A5)   –> A1 ile A5 arasındaki hücrelerde bulunan…

Microsoft Excel Ortalama Hesaplama

Microsoft Excel Ortalama Hesaplama

Microsoft Excel 2010 Basit Ortalama İşlemleri Öncelikle Basit Ortalama nedir? Ortalama birden fazla sayının toplanarak sayı adedine bölünmesidir. Örneğin 5 sayının toplamı 150 ise ortalama= 150/5 =30 çıkar. Çok fazla sayının ortalamasını bulurken bunları toplamak zaman kaybı olduğundan Excel ile Ortalama formülü kullanılarak birden fazla sayının ortalaması bulunabilir. ÖrneK: =Ortalama(50;56;90;65;74;45) Buradaki sayıların…